Bogini Matka i Baba-Jaga
Dodane przez Magdalena dnia Styczeń 10 2011 07:08:54
W niektórych regionach świata jest bardzo silny kult Matki Boskiej – w innych mniej. Z czego to może wynikać? Być może z wcześniejszego silnego kultu w tych regionach Bogini Matki. I wcale nie musi być tak, jak chcą niektóre kręgi, że kult Bogini Matki oznaczał matriarchat, bo nie o władzę rzeczywistą tutaj chodziło. Tak samo jak nie ma matriarchatu obecnie w Polsce, Włoszech czy Portugalii ani nie było go kilkaset lat temu, choć istniał i istnieje silny kult maryjny. Wystarczy przywołać choćby Częstochowę, czy Serra da Lapa w Portugalii. Czy to oznacza, że jesteśmy i byliśmy społecznością matriarchalną? Odpowiedź jest prosta.
Oddanie się pod opiekę Matki Boskiej nie oznacza oddania się pod władzę kobiet. Opieka ta odnosi się przecież do sfery duchowej. Całowanie kobiety w rękę nie oznacza, poddaństwa. Nie inaczej było z kultem Bogini Matki. Tak naprawdę nigdzie nie ma dowodów na to, że kiedykolwiek istniał matriarchat. Wszelkie podania, legendy odnoszą się do władzy Bogini – w zależności od miejsca noszącej inne imiona, dlatego będę nazywać ją Boginią Matką, choćby z tego względu, że jej domeną były m.in. narodziny – zarówno te rzeczywiste, jak i duchowe.
Analizując paleolityczne figurki Bogini Matki, naskalne rysunki oraz przedstawienia architektoniczne, bądź wykorzystywane w tym celu naturalne ukształtowania widać wyraźnie, że przedstawiają waginę, rodzącą boginię, bądź rodząca boginię z uniesionymi rękoma w geście błogosławieństwa.
Ciekawa rzecz dzieje się w Serra da Lapa, gdzie do dziś przybywają pielgrzymki, bynajmniej nie po to, aby wysłuchać kazania, a przecisnąć się pomiędzy dwoma płaskimi kamieniami i wejść wilgotny korytarzyk.
Przedstawienia Bogini Matki mogą wydawać się nam obrazoburcze, ale nasi przodkowie – Praindoeuropejczycy – nie byli purytanami. Przedstawiali narodziny, takimi, jakimi były.
Cześć Bogini Matki powstała z faktu, że to kobieta daje życie. Do dziś mówimy o cudzie narodzin.
Ten rzeczywisty cud narodzin został przeniesiony na sferę duchową – odrodzenia się duchowego, oczyszczenia. Dlatego, mimo że jest chrześcijaństwo, to ludzie do dziś korzystają z kamieni, które symbolizowały Boginię Matkę, kamieni pomiędzy którymi należało się przeciskać, tak, jak przeciska się rodzące się dziecko. Oczyszczenie polegało na wejściu do wnętrza poprzez ciasne przejście, do wnętrza jaskini, symbolizującej łono, a wyjście symbolizowało ponowne narodziny.

Zaopraszam do czytania
Link