Zjazd rodów: Tarnawskich i Martuszewskich
Dodane przez Magdalena dnia Listopad 05 2011 17:34:16

O Tarnawskich za Wikipedią:
Tarnawscy – polski ród szlachecki herbu Sas wywodzący się z wołoskiego szczepu Dragów-Sasów z komitatu Máramaros w Królestwie Węgier.

W II połowie XIV wieku ród Dragów-Sasów, na zaproszenie polskich i węgierskich władców, rozpoczął kolonizację Rusi Czerwonej, która od 1434 roku wchodziła w skład województwa ruskiego Królestwa Polskiego. Jeden ze szczepów Dragów-Sasów przybrał nazwisko Tarnawski.

Ród Tarnawskich w okresie istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów w sposób szczególny związany był z ziemią przemyską oraz ziemią sanocką.

Niektórzy przedstawiciele:

* Stanisław Tarnawski – kanonik przemyski
* Stanisław Tarnawski – chorąży sanocki
* Krzysztof Tarnawski – rotmistrz, uczestnik wyprawy na Moskwę w 1610
* Leonard Tarnawski – poseł na Sejm galicyjski
* Rudolf Tarnawski – polski generał
* Apolinary Tarnawski – lekarz, pionier ziołolecznictwa
* Wit Tarnawski – pisarz, krytyk literacki
* Adam Tarnawski - malarz
ciekawe linki:
Link
Link

Martuszewscy - czeka na uzupełnienie danych.

Więcej na temat rodów tutaj:
Link

Link
Link
Link
Link
Link